Befejeződött

a
Fókusz Program a Pest megyei múzeumi könyvtári hálózat kialakítására
TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0003


A támogatási program célja és háttere:
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága eredményes pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Program „Tudásdepó-Expressz” c. kiírására. A támogatás háttere, hogy olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Ennek érdekében a program támogatja a tanulást segítő szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum- és információ-szolgáltatási rendszerének fejlesztését és összehangolását, a könyvtárak ehhez kapcsolódó humánerőforrásának fejlesztését.

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának programja:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírásával összhangban a projekt a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága fenntartásában működő múzeumi könyvtárak összehangolt szolgáltatás fejlesztését célozza speciális területi szintű múzeumi könyvtári hálózat működtetésével: a Szentendrei Ferenczy Múzeumoz tartozó képzőművészeti könyvtár nyilvánossá tételével, az Országos Könyvtári Rendszerekbe való bekapcsolódás lehetőségének megteremtésével. Megyei szinten 9 múzeumi könyvtár anyagából, 3 fókuszkönyvtár kialakítására kerül sor, melyek az egész életen át tartó tanulás színtereivé válhatnak szolgáltatásaik és a könyvtárhasználó célcsoportok bővülésének eredményeként.
Digitalizálásra került a 100.000 tételt tartalmazó könyvtári katalógus, mely elérhető az interneten keresztül, http://konyvtarak.pmmi.hu/
A könyvtár alkalmassá válik, hogy partnere legyen a minőségi köz- és felsőoktatásnak jelentős művészeti könyvállományával. A kiemelt célcsoportba tartozó diákok elérése érdekében kötöttünk együttműködési megállapodást Szentendrén a Móricz Zsigmond Gimnáziummal, a Vácott a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolával, Cegléden a Kossuth Lajos Gimnáziummal, amelyek nevelőmunkáját a továbbiakban a múzeumi könyvtár-informatikai és könyvtár-pedagógiai programokkal támogatja.
A minőségi munkát segíti elő három munkatársunk továbbképzése is az Országos Széchenyi Könyvtárban.