Szentendre

 

A SZENTENDREI FERENCZY MÚZEUM KÖNYVTÁRA

A Ferenczy Múzeumnak és könyvtárának nincsenek évszázados hagyományai, mivel 1951-ben alapították meg. Soproni Sándor, az első múzeumvezető kezdetektől fontosnak tartotta, hogy a múzeum szakembereinek jól működő könyvtár is rendelkezésükre álljon. A könyvtárat párhuzamosan fejlesztette a múzeummal, 1952. április 6-án nyitotta meg az első leltárkönyvet, a folyóirat-leltárkönyv első bejegyzése pedig 1951. április 22-én kelt. Legelőször a legalapvetőbb szakkönyvek és szakfolyóiratok köréből vásárolt, majd nem sokkal ezután ajándékokat kért és kapott több nagyobb múltú múzeumtól: a Néprajzi Intézettől, a Régészeti Intézettől, a debreceni Déri Múzeumtól, a Kőszegi Múzeumtól és más múzeumoktól. A könyvtári állomány 1955-ig így is csak 350 kötetet számlált, ekkor azonban fontos kézikönyvek és szakkönyvek kerültek a múzeum birtokába: többek között a Pallas nagylexikona, a Hóman-Szekfű – féle Magyar történet, a Magyar Nemzet története millenniumi díszkiadása. Ezek a művek a Magyar Dolgozók Pártjának ajándékai voltak, de jellemzően a legtöbb tulajdonbélyegző a „Szociáldemokrata Pártszervezet Szentendre” feliratot viseli. Az SzDP bélyegzője mellett más tulajdonbélyegzőt is találhatunk, pl. az „Országos Kaszinó”-ét, a „Népkönyvtári Központtól”-t, valamint több magánszemélyét.
A könyvtár állománya azóta folyamatosan nőtt, nagyobb állománygyarapodás Sashegyi Sándor pomázi amatőr régész hagyatékának 1959. évi megvásárlásával következett be. Sashegyi Sándor hagyatéka főleg történelmi témájú művekkel gazdagította a könyvtárat, később Kovács Margit és Kmetty János hagyatéka hazai és külföldi képzőművészeti könyvekkel és katalógusokkal gyarapította a gyűjteményt.
A könyvtár a múzeum szakmai igényeihez alkalmazkodva alakította ki gyűjtőkörét: régészeti, néprajzi, képzőművészeti és történelmi tárgyú szakirodalmakat vásárolt. Az állomány fokozatos növekedésével szükségessé vált a tematikus csoportosítás, ezért a témaköröket N, R, K, és T jelzéssel látták el, kialakították a témaköröknek megfelelő katalógusrendszert. Elsőnek az egységes szerzői abc-katalógus készült el, később a négy szakcsoportra ETO szerinti szakkatalógus valósult meg, ezt azonban később feleslegesnek ítélték, majd a raktári katalógust fejlesztették.
A múzeum könyvtárát alakulásakor az épület földszintjének egyik leghangulatosabb szobájában helyezték el, ami kezdetben tágas, kellemes könyvszekrényeivel, szép régi berendezési tárgyaival a múzeum életének központi, több funkciót is ellátó helységévé vált. Az olvasótermen, kölcsönző szobán túl helyet adott tudományos tanácskozásoknak, szakmai-baráti beszélgetéseknek, sőt a Szentendrére látogató neves bel- és külföldi vendégek is gyakran itt kezdték programjukat. Az egyre gyarapodó könyvek azonban lassan felemésztették a rendelkezésre álló teret, s a raktározási nehézségek évről –évre nőttek. A helyhiány csökkent, amikor Waczek-villa épületébe költöző történészek, régészek és néprajzosok számára szükséges kiadványokat is a munkaszobákba költöztették, ezután a Ferenczy Múzeumban főként a képzőművészeti és a vegyes tárgyú művek maradtak.
1972-ben PMMI elindította tudományos évkönyvét, a Studia Comitatensiát, majd egyre nagyobb számban jelentette meg a kiállítási katalógusait is. Az évkönyv és a katalógusok megjelenése lehetővé tette, hogy kiadvány-csere kapcsolat alakuljon ki a Ferenczy Múzeum és az ország nagyobb múzeumai és 160 külföldi múzeum és intézet között. A könyvtár gyűjteménye mára 21 ezer könyv és több mint 10 ezer folyóirat. Folyamatosan növekszik az állomány, a beszerzésre fordítható összegek csökkenés miatt sem állt le, mivel a csere- és ajándékpéldányok érkezése életben tartja a gyűjteményt.
Az intézmény alapításakor a könyvtár gyarapítása minden munkatárs feladata volt, később az állomány növekedésével egy négy órás munkatársat alkalmaztak. Mesch Józsefné Skultéthy Ilona volt a múzeum első főhivatású könyvtárosa, nevéhez fűződik a gyűjtemény igazi könyvtárrá szervezése. Dr Sin Edit a könyvtári feladatokon kívül sorétű munkát végzett a múzeum életében: Irodalmi muzeológus volt, részt vett a helyi kiadványok gondozásában, nyomdai előkészítésében, a tudományos és ismeretterjesztő munkában is.
2010 újabb fordulópontot jelentett a könyvtár életében: az több mint fél évszázados helyet el kellett hagynia a múzeumnak, így a könyvtár is ideiglenes helyre költözött. A Megyeháza Pest Megye Történeti Tára fogadta be, amíg a Pajor kúria felújítása elkészül.
 
Major Tímea
könyvtáros
  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
Ideiglenes címünk:
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
Pest Megye Történeti Tára
Budapest
Városház u. 7.
1052
 
Tel. : 1/485-6800/6227
36/30/5079828