Nagykőrös

 

ARANY JÁNOS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY KÖNYVTÁRA

A nagykőrösi múzeum alapítása 1928-ban történt meg, amikor dr. Dezső Kázmér polgármester mű- és régiség gyűjteménye mellett könyvgyűjteményét is a köz javára hagyományozta. Az 1949. évi múzeumi törvény életbe lépése után, 1950-ben jött létre a városi múzeum, és a múzeum alapításával párhuzamosan a könyvtár kialakítása is megkezdődött. Az Arany János Múzeum az 1836-38 között épült egykori huszárkaszárnya épületében kapott helyet, amely a Ceglédi és Abonyi út által határolt területen található.

A múzeum megalapításával egyidejűleg jött létre az intézmény könyvtára. Gondozása kezdetben Dr. Balanyi Béla múzeumvezető nevéhez kötődik, neki köszönhető, hogy a Városházáról kimenekítette a pusztulásra váró fontos könyveket. A könyvgyűjtemény jelentős gyarapodása Dr. Novák László múzeumigazgatóságával köszöntött be, 1972-től. Alkalom adódott árveréseken való részvételre, s az antikváriumokat kutatva értékes kézi és szakkönyvekkel, folyóiratokkal gyarapította és pótolta a könyvtár anyagát. Későbbiekben pedig az éves könyvvásárlási keret terhére nagyon sok jelentős dokumentum kerülhetett a gyűjteménybe. Gazdagítják továbbá az állományt az országos múzeumok által cserekiadványként küldött könyvek, évkönyvek, sorozatok, kiállítás katalógusok. Jelentős az ajándékozás útján bekerült dokumentumok száma is.
Tisztelegjünk az ajándékozók emléke előtt nevük felsorolásával: Jalsoviczky Sándor és családja (1968), Sasi György (1964), Kis Dénes és felesége (1964, 1968), Kádár András (1969), Horváth Gedeon (1970), Szalay Lajos (1972), Horvát Zoltán (1975), dr. Balanyi Béla gyűjtése (1973), dr. Novák László (1972-2010), Kiss János (2000), valamint a hagyatékozók: Faragó László gimnáziumi tanár (1959), Búz Ákos valamint Dr. Ványi Jenő.
A könyvtár gyarapítását és gondozását a múzeumigazgató végezte, de Fekete István, aki 1976-ban került történész-irodalomtörténész muzeológusként a múzeumba, ugyancsak részt vállalt benne. 1983-tól Farkas Péter irodalomtörténész folytatta munkáját. Az ő érdemei között említhető, hogy a könyvtár katalogizálását egységessé, áttekinthetővé tette, kialakította a négyes katalogizálási rendszert: számsorrend, ETO, cím-szerző, földrajzi katalógus. A könyvtári feladatokat 1989-től Szabó Ildikó végzi.
A múzeum könyvtára zárt tudományos szakkönyvtár, mely részben muzeális gyűjtemény. Közel 24000 ezres állománnyal rendelkezik. Fő gyűjtőköre a néprajz, régészet, irodalomtudomány, történettudomány, szépirodalom, helytörténet, muzeológia. Kiemelt helyen szerepel az Arany János életével, munkásságával, Nagykőrösön töltött éveivel kapcsolatos művek gyűjtése. A helytörténeti dokumentumok elsősorban Nagykőrös életére, történetére, fejlődésére, múltjára koncentrálódnak. Gazdagítják az állományt a Nagykőrösön élő és élt írók, költők művei is. Elsősorban a könyvek száma jelentős, de a periodikák, a helyi újságok gyűjtése is különösen fontos részét alkotják a gyűjteménynek.
A múzeum öt önálló sorozattal rendelkezi: Az Arany János Múzeum Közleményei, Az Arany János Múzeum Kismonográfiái, Az Arany János Múzeum Kiállítási Monográfiái, Nagykőrös Város Monográfiája, Archivum Musei de János Arany Nominati.
A könyvtárat igénybe vehetik a PMMI munkatársai, tudományos kutatók, egyetemisták, közép-és főiskolai hallgatók, tanárok, újságírók.
A könyvtár használata kutatási engedélyhez kötött. Formanyomtatvány kitöltése után a kérelmet az osztályvezető vagy a kulturális szervező véleményezi, majd a megyei múzeumigazgató hagy jóvá. A könyvtár használata ingyenes. A fénymásolás, fotózás díjhoz kötött.
Várunk minden Arany János, régészet, néprajz, helytörténet után érdeklődőt. 

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 7.40-16.30, Péntek: 7.40-14.00

Telefon: 06-53-350-810
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Könyvtáros: Szabó Ildikó